ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ

MD,PhD

Διδακτικό Έργο σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια της Ειδικότητας

 • Βιογραφικό
 • Διδακτικό Έργο σε Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια της Ειδικότητας

Σελίδα 1 από 4

 • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: 'Νεοπλάσματα του Νεφρού' με θέμα 'Κοινοί παράγοντες κινδύνου για νεοπλασίες και ΧΝΝ' στο 1ο Συμπόσιο Ογκονεφρολογίας, Αθήνα 11 Ιουλίου 2020, Αγγλικό site CV-Education- Experience"
 • Συμμετοχή με ομιλία στην 5η Επιστημονική Διημερίδα του Νεφρολογικού τμήματος Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Λοιμώξεις και Νεφρός» με θέμα «Επιλοκές αγγειακής προσπέλασης σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς», Θεσσαλονίκη 13-15 Δεκεμβρίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα “Υπέρταση σε ειδικές ομάδες-Νεφρική Βλάβη” στο 4ο Σχολείο Υπέρτασης, 29 Νοέμβριος-1 Δεκεμβρίου 2019.
 • Συμμετοχή με διάλεξη «Μηχανισμοί Σπειραματικής Βλάβης» στην 26η Επιστημονική Συνάντηση ΕΚΟΝΥ με θέμα « το συμπλήρωμα σε νεφρικά νοσήματα», Θεσσαλονίκη 2 Νοεμβρίου 2019.
 • Συμμετοχή με ομιλία στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας με θέμα «Πρόληψη και Ποιότητα ζωής. Νεώτερα δεδομένα της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου», Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2019.
 • Προεδρείο στη στρογγλυλό τραπέζι «Χρόνια Νεφρική Νόσος. Η Μάστιγα του 21ου αιώνα» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας, Αθήνα 18-20 Οκτωβρίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα «Θεραπευτική Αφαίρεση και Διαδικασία της Γήρανσης» στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης με θέμα Νέες Ενδείξεις το μέλλον στην Αιμαφαίρεση, Αθήνα 4-6 Οκτωβρίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα «Επιπολασμός και Επίπτωση της σιδηροπενίας /σιδηροπενικής αναιμίας –Ποιές οι επιπτώσεις για τον ασθενή και το σύστημα υγείας» στην Eπιστημονική Εκδήλωση «Βελτιώνοντας τη Διαχείριση της Σιδηροπενικής Αναιμίας στο Νοσοκομειακό Περιβάλλον», Βόλος 13 Ιουλίου 2019.
 • Συμμετοχή με διάλεξη στο στρογγυλό τραπέζι «Ενδοφλέβια καλσιομιμητικά ένα χρόνο μετά. Προσδοκίες και κλινική πραγματικότητα» στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Δελφοί 29 Μαίου-1 Ιουνίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα «Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις και Οξεία Νεφρική Βλάβη» στην Επιστημονική Συνάντηση “Acute Kidney Injury” , Aθήνα 11-12 Απριλίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα «Στοχεύοντας στην προστασία των ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια με διουρητικά της αγκύλης: Tορασεμίδη» στον 15ο κύκλο Αλκυονίδες ημέρες Γήρας και Νεφρός, Ναύπλιο 1-3 Μαρτίου 2019.
 • Διάλεξη με θέμα «Το δίλημα της έναρξης ή διακοπής της εξωσωματικής κάθαρσης σε εύθραστους ηλικιωμένους νεφροπαθείς» στον 15ο κύκλο Αλκυονίδες ημέρες Γήρας και Νεφρός, Ναύπλιο 1-3 Μαρτίου 2019.
 • Συμμετοχή με ομιλία στην 4η Επιστημονική Διημερίδα του Νεφρολογικού τμήματος Γ.Ν. Παπαγεωργίου «Περί Θεραπευτικής Αφαίρεσης» με θέμα «Ανάγκη ύπαρξης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και επιστημονικής τεκμηρίωσης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της αποτελεσματικότητας», Θεσσαλονίκη 14-16 Δεκεμβρίου 2018.
 • Διάλεξη με θέμα “Ρόλος νατρίου και νεφρού” στο 3ο Σχολείο Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.
 • Διάλεξη με θέμα “Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης” στο 3ο Σχολείο Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.