ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ

MD,PhD

Αναφορά σε Άλλες Εργασίες (citation index)

 • Pulmonary fibrosis presenting as an early manifestation of microscopic polyangiitis
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 5 εργασίες.
 • Αdult Polycystic Kidney Disease: Who needs hospital follow-up?
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 2 εργασίες.
 • Osmolal gap in hemodialyzed uremic patients
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 3 εργασίες.
 • Oral anticoagulant treatment and risk for bone fractures in uremic hemodialysed patients
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 2 εργασίες.
 • Effect of PTH on Cellular Immunity in Uremic Patients on PD
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 1 εργασία.
 • Therapeutic apheresis of immune diseases in nephrology department
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 5 εργασίες.
 • Lymphocytes subsets in the course of continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 9 εργασίες.
 • EFFECT OF CYCLOSPORINE THERAPY WITH LOW DOSES OF CORTICOSTEROIDS ON IDIOPATHIC NEPHROTIC SYNDROME
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 11 εργασίες.
 • CD4/CD8 T-CELL RATIO IN PERITONEAL DIALYSISEFFLUENTS PREDICT THE OUTCOME OF PERITONITIS IN PATIENTS UNDERGOING PERITONEAL DIALYSIS
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 3 εργασίες.
 • Neuroendocrine stimulatory tests of hypothalamus-pituitary-adrenal axis in psoriasis and correlative implications with psychopathological and immune parameters
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 2 εργασίες.
 • Combination of sodium thiosulphate, cinacalcet, and paricalcitol in the treatment of calciphylaxis with hyperparathyroidism
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 17 εργασίες.
 • Stimulation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis with corticotropin releasing hormone in patients with psoriasis
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 2 εργασίες.
 • Αcute Hepatitis C in Patients receiving hemodialysis
  Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 7 εργασίες.
 • Comparison of blood and peritoneal lymphocytes from continuous ambulatory peritoneal dialysis patients, asymptomatic and with peritonitis
  (Δημοσιεύθηκε στο Ren Fail. 2006;28(4):237-239) έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 4 εργασίες.
 • Increase in serum magnesium level in haemodialysis patients receiving sevelamer hydrochloride
  (Δημοσιεύθηκε στο International Urology and Nephrology 2005;37:321-328) έχει χρησιμοποιηθεί ως αναφορά σε 6 εργασίες.