ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ

MD,PhD

Συγγραφη κεφαλαιων σε βιβλια

 1. Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Παρόξυνση ΧΝΑ και κύηση» (σελ. 386-393) στο βιβλίο «Επείγουσα Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2003.
 2. Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νεφροπάθεια από αναλγητικά» (σελ. 2760-2763) στο βιβλίο «Κλινική Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2004.
 3. Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νεφροπάθεια μοσχεύματος - Χρόνια απόρριψη» (σελ. 3391-3397) στο βιβλίο «Κλινική Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2004.
 4. Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νόσος του Fabry» (σελ. 460) στο βιβλίο «Oικογενειακός Ιατρικός Οδηγός» υπό την επιμέλεια των ΑΧ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004.
 5. Συγγραφή του κεφαλαίου «Eπίδραση των Ορμονών στην 3η ηλικία, γήρας, ορμονικές διαταραχές, γονίδια, αγγειακή βλάβη» (σελ. 278-285) στο βιβλίο «Η επίδραση των ορμονών στη νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Σ. Προβατοπούλου, ΑΘΗΝΑ 2008.
 6. Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Ασβέστιο και φωσφόρος (δίαιτα, δεσμευτικά, κάθαρση) στο βιβλίο των πρακτικών του 5ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης 23-24 Σεπτεμβρίου 2011.
 7. Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Επείγουσα υποκαλιαιμία' στο βιβλίο των πρακτικών του 6ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 28-29 Σεπτεμβρίου 2012.
 8. Συγγραφή του κεφαλαίου με θέμα 'Διατροφική υποστήριξη ασθενούς μετά από μεταμόσχευση νεφρού' στο βιβλίο των πρακτικών του 24ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012.
 9. Μετάφραση κεφαλαίων από την 4η έκδοση του βιβλίου Comprehensive - Κλινική Νεφρολογία υπό την επιμέλεια του νεφρολόγου Κ. Μαυρομματίδη, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2012.
 10. Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Μεταβολικές Οξεοβασικές διαταραχές σε ουρητηροστομίες και σε μεταμόσχευση παγκρέατος' στο βιβλίο των πρακτικών του 7ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 20-21 Σεπτεμβρίου 2013.
 11. Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας στη χρόνια νεφρική νόσο (πριν το τελικό στάδιο)' στο βιβλίο των πρακτικών του 9ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 25-26 Σεπτεμβρίου 2015.
 12. Συγγραφή του κεφαλαίου «Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης» στο βιβλίο των Πρακτικών του 3ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.
 13. Συγγραφή του κεφαλαίου «Ρόλος νατρίου και νεφρού» στο βιβλίο των Πρακτικών του 3ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.
 14. Συγγραφή του κεφαλαίου: «Kλίμακα Νεφρικής Βλάβης RIFLE» στο βιβλίο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κλίμακες, Αλγόριθμοι, Πρωτόκολλα, Όρια, Κριτήρια & Δείκτες» , 13-14 Σεπτεμβρίου 2019.
 15. Συγγραφή του κεφαλαίου: «Αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης ΟΝΑ και Πολυουρίας» στο βιβλίο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κλίμακες, Αλγόριθμοι, Πρωτόκολλα, Όρια, Κριτήρια & Δείκτες» 13-14 Σεπτεμβρίου 2019.
 16. Συγγραφή του κεφαλαίου «ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –Νεφρική Βλάβη» στο βιβλίο των Πρακτικών του 4ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019.