ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

Διδακτικό έργο σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια της ειδικότητας 2/5

  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: ‘Ασβέστιο και φωσφόρος σε ειδικές καταστάσεις’ με θέμα ‘Αιμοκάθαρση και φώσφορος’ στο 5ο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης 23-24 Σεπτεμβρίου 2011.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: «Καρδιονεφρικό σύνδρομο» με θέμα «Η ιδιαίτερη σημασία της διόρθωσης της αναιμίας στο καρδιονεφρικό σύνδρομο: πως και γιατί?» στο 9ο Σεμινάριο στη Νεφρολογία, Αλεξανδρούπολη 30-31 Μαρτίου 2012.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: «Βελτιώνοντας την έκβαση της ΧΝΝ» με θέμα «Το Cinacalcet στον νέο θεραπευτικό αλγόριθμο για τον ΔΥ» στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Κυλλήνη 10-13 Μαίου 2012.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: 'Επείγουσες ηλεκτρολυτικές διαταραχές ' με θέμα 'Επείγουσα υποκαλιαιμία' στο 6ο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 28-29 Σεπτεμβρίου 2012.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: 'Διατροφική υποστήριξη νεφρολογικών ασθενών ' με θέμα 'Διατροφική υποστήριξη ασθενούς μετά από μεταμόσχευση νεφρού' στο 24ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012.
  • Συμμετοχή στην Επιστημονική Ημερίδα "Σύγχρονες απόψεις για την βελτίωση της έκβασης της χρόνιας νεφρικής νόσου" με ομιλία με θέμα "Νεότερες οδηγίες KDIGO στην αντιμετώπιση της αναιμίας στη ΧΝΝ. Ο ρόλος του ενδοφλέβιου σιδήρου" που διενεργήθηκε στο Δίον Πιερίας στις 15 Δεκεμβρίου 2012.
  • Συμμετοχή στο 7ο Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο νεφρολογίας της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με ομιλία με θέμα "Διαμεσοσωληναριακή Νεφροπάθεια" που διενεργήθηκε στην Αθήνα από 16-20 Ιανουαρίου 2013.
  • Συμμετοχή στην Ημερίδα Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης με ομιλία με θέμα "Άλλες Μέθοδοι Αφαίρεσης στη ΜΕΘ" που διενεργήθηκε στην Χαλκίδα 9 Μαρτίου 2013.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: 'Μεταβολικές οξεοβασικές διαταραχές' με θέμα 'Οξεοβασικές διαταραχές σε ουρητηροστομίες και σε μεταμόσχευση παγκρέατος' στο 7ο σεμινάριο υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 20-21 Σεπτεμβρίου 2013.
  • Συμμετοχή στο στρογγυλό τραπέζι: 'Οστεοπάθεια στη Χρόνια Νεφρική Νόσο και τη μεταμόσχευση νεφρού' με θέμα 'Κατευθυντήριες οδηγίες για την κατεύθυνση του δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοδισμού' στο Nεφρολογικό συμπόσιο Κεντρικής Ελλάδας, Λάρισα 29/11-1/12/2013.

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.