ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

Διδακτορική Διατριβή

  1. Εκπόνηση με 'Άριστα' διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Μελέτη της βιοσυμβατότητας μεμβρανών αιμοκάθαρσης μέσω της κινητικής των μονοκυττάρων με κυτταρομετρία ροής (CD14+, CD16+) και της δοκιμασίας ελέγχου αναπνευστικής έκρηξης και φαγοκυτταρικής λειτουργίας» στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπό την επίβλεψη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τους κ. Πλουμή Πασαδάκη, Αν. Καθηγητή Νεφρολογίας, κ. Βασίλειου Βαργεμέζη, Καθηγητή Νεφρολογίας, κ. Ηλία Θώδη, Αν. Καθηγητής Νεφρολογίας (Αλεξανδρούπολη 10/2006).

  2. Διδακτορική διατριβή από Yorker International University (12/2007).

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.