Skip to main content

Bioimpedance

H σύσταση του ανθρωπίνου σώματος θεωρείται χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο σε πολλές ιατρικές ειδικότητες. Η αναγνώριση αλλαγών στη θρέψη και την ενυδάτωση ασθενών είναι χρήσιμη στη νεφρολογία και ιδιαίτερα στη χρόνια νεφρική νόσο όπου η υποθρεψία και η υπερυδάτωση είναι καταστάσεις που επηρεάζουν την πρόγνωση των ασθενών αυτών. Παράλληλα, η χρήση «παραδοσιακών» διαγνωστικών δοκιμασιών βασισμένες στην κλινική εξέταση και στις βιοχημικές εξετάσεις οδηγεί πολλές φορές σε ανακριβή αποτελέσματα.

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι σήμερα για τον υπολογισμό της σύστασης του σώματος: η ισοτοπική εκτίμηση, η ανθρωπομετρία, η εκτίμηση πυκνότητας του σώματος, η μέτρηση οστικής πυκνότητας (DEXA), η χρήση μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας και η βιοεμπέδηση (bioimpedance, BIA).

H BIA θεωρείται η πιο διαδεδομένη μέθοδος σήμερα στον υπολογισμό της σύστασης του σώματος εξαιτίας της ασφάλειας της, της εξαιρετικής της ακρίβειας, του χαμηλού κόστους της, και της ευκολίας της χρήσης της αφού μπορεί να πραγματοποιηθεί και στο χώρο του ασθενή. Πρόκειται για μία μέτρηση εύκολη, μη επεμβατική, η οποία δε διαρκεί περισσότερο από 2 λεπτά.

Η λειτουργία της βασίζεται στην αρχή της βιοηλεκτρικής εμπέδησης (το διανυσματικό άθροισμα αντίστασης και αντίδρασης). Αν και η χρήση μίας συχνότητας για την BIA (50kHz) υπήρξε η πιο διαδεδομένη μέθοδος μέχρι σήμερα, η χρήση πολλαπλών συχνοτήτων BIA έχει προκύψει ως μια μέθοδος με πιο ανεπτυγμένες και πολύπλοκες θεωρητικές βάσεις. Ο σκοπός αυτής της δεύτερης μεθόδου είναι η εκτιμηση του συνολικού νερού του σώματος με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς και η κατανομή του εξωκυττάρια και ενδοκυττάρια.

Υπάρχει εκτεταμένη εμπειρία με τη χρήση της BIA σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση και περιτοναϊκή κάθαρση. Οι παράμετροι που υπολογίζονται με αυτήν τη μέθοδο στους παραπάνω ασθενείς είναι πολύ χρήσιμες για την παρακολούθηση της άλιπης μάζας τους, του σωματικού τους λίπους και της κατάστασης ενυδάτωσης τους. Ωστόσο, αυτές οι παράμετροι έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται και σε ασθενείς με προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ) που δεν υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναική κάθαρση. Η μέθοδος αυτή προσφέρει στους ασθενείς με ΧΝΝ τον υπολογισμό της γωνίας φάσης (phase angle), η προγνωστική αξία της οποίας είναι σημαντική για την κλινική πορεία των ασθενών αυτών όπως και άλλων με χρόνια νοσήματα.

Την παραπάνω τεχνογνωσία διαθέτει το νεφρολογικό ιατρείο Athens-nephrology, το οποίο πρόσφατα εφοδιάσθηκε με το πλέον σύγχρονο αναλυτή σύστασης του σώματος υψηλής ακρίβειας InBody S10. O InBodyS10 παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την κατάσταση ενυδάτωσης του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο, την κατανομή του ύδατος ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια, την αναλογία εξωκυτταρίου νερού σε σχέση με το συνολικό νερό του σώματος, και το ιστορικό της ενυδατικής κατάστασης του σώματος του ασθενούς. Στο ιατρείο μας με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση (προσδυορισμός ξηρού βάρους, περίσσεια ύδατος, κα). Παράλληλα οι ασθενείς αυτοί μπορούν να πάρουν χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με την διατροφική τους υποστήριξη. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να καταστούν χρήσιμες και σε κάθε ασθενή που εξέρχεται από νοσοκομείο, ιδιαίτερα μετά από μακρά νοσηλεία.

O InBodyS10 μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αιμοκάθαρση καθώς και για τον έλεγχο του οιδήματος στο χέρι της fistula. Μπορεί να χρησμοποιηθεί σε ασθενείς ξαπλωμένους, καθιστούς και ορθίους καθώς και σε ασθενείς με ακρωτηριασμένα μέλη.

Οι πληροφορίες που παρέχει ο InBodyS10 περιλαμβάνουν: την συνολική ποσότητα νερού του σώματος και την κατανομή του ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια, την ποσότητα πρωτεινών, αλάτων και λίπους, τη μυική μάζα και πως αυτή κατανέμεται στον οργανισμό. Τέλος παρέχονται σημαντικές πληροφορίες και υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον σχετικά με την κυτταρική μάζα του σώματος, το οστικό περιεχόμενο, τον βασικό μεταβολικό ρυθμό, την περιφέρεια μυών του βραχίονα, κα.

Μετά από την πλειάδα πληροφοριών που αναφέραμε, ο InBodyS10, ίσως πάνω από όλα, με την χρήση πολλαπλών συχνοτήτων και όχι μόνο μίας, δίνει στο θεράποντα ιατρό τον υπολογισμό της γωνίας φάσης (phase angle). Πληροφορία πολύ σημαντική για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αφού μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο πρόγνωσης της κλινικής τους πορείας. Έχει επομένως εφαρμογές τόσο σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο που δεν έχουν καταλήξει στην αιμοκάθαρση ή την περιτοναική κάθαρση, όσο και σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, αυτοάνοσα νοσήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνιες φλεγμονές και λοιμώξεις, αρτηριακή υπέρταση, νεοπλασίες και νευρολογικές παθήσεις καθώς και σε αθλητές.

Γίνεται φανερό ότι στο νεφρολογικό ιατρείο μας, η παροχή των υπηρεσιών μας εμπλουτίζεται με τα πιο σύγχρονα μέσα που βοηθούν τον ασθενή με χρόνια νεφρική νόσο που είτε υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναική κάθαρση, είτε όχι αλλά και πλειάδα άλλων ασθενών με χρόνια κυρίως νοσήματα άλλων ειδικοτήτων. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε το θεράποντα ιατρό ενός χρόνιου ασθενή (διαβητικού, καρδιοπαθούς, ρευματολογικού, κα) να παρακολουθήσει καλύτερα την κλινική πορεία του αρρώστου του και να παρέμβει όταν κάτι τέτοιο κριθεί από τον ίδιο απαραίτητο.

Σχετικά Άρθρα

Χρόνια Νεφρική Νόσος & Βιταμίνη D

Αιμοκάθαρση και Φώσφορος (Δίαιτα, Δεσμευτικά, Κάθαρση)

Επείγουσα Υποκαλιαιμία