Βιοεμπέδηση

Aξιολόγηση της Κατάστασης Ενυδάτωσης, Θρέψης και Εκτίμησης της Γωνίας Φάσης (Phase Angle-pa) με τη Χρήση Βιοεμπέδησης Πολλαπλών Συχνοτήτων (bia) σε Ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο (XNN) δημοσιεύθηκε στο περιοδικό DIALYSIS LIVING.

  • 1
  • 2