ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

Κριτής

Κριτής εργασιών στα περιοδικά Therapeutical Apheresis and Dialysis, Artificial Organs, Balcan Military Review, Ελληνική Νεφρολογία.

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.