ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Παρόξυνση ΧΝΑ και κύηση» (σελ. 386-393) στο βιβλίο «Επείγουσα Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2003.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νεφροπάθεια από αναλγητικά» (σελ. 2760-2763) στο βιβλίο «Κλινική Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2004.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νεφροπάθεια μοσχεύματος - Χρόνια απόρριψη» (σελ. 3391-3397) στο βιβλίο «Κλινική Νεφρολογία» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Α. ΠΙΕΡΙΔΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, ΑΘΗΝΑ 2004.
 • Συμμετοχή στη συγγραφή του κεφαλαίου «Νόσος του Fabry» (σελ. 460) στο βιβλίο «Oικογενειακός Ιατρικός Οδηγός» υπό την επιμέλεια των ΑΧ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου «Eπίδραση των Ορμονών στην 3η ηλικία, γήρας, ορμονικές διαταραχές, γονίδια, αγγειακή βλάβη» (σελ. 278-285) στο βιβλίο «Η επίδραση των ορμονών στη νεφρική και καρδιαγγειακή βλάβη» υπό την επιμέλεια των ΠΝ ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗ, Σ. Προβατοπούλου, ΑΘΗΝΑ 2008.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Ασβέστιο και φωσφόρος (δίαιτα, δεσμευτικά, κάθαρση) στο βιβλίο των πρακτικών του 5ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Βλάστη Κοζάνης 23-24 Σεπτεμβρίου 2011.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Επείγουσα υποκαλιαιμία' στο βιβλίο των πρακτικών του 6ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 28-29 Σεπτεμβρίου 2012.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου με θέμα 'Διατροφική υποστήριξη ασθενούς μετά από μεταμόσχευση νεφρού' στο βιβλίο των πρακτικών του 24ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη 18-20 Οκτωβρίου 2012.
 • Μετάφραση κεφαλαίων από την 4η έκδοση του βιβλίου Comprehensive - Κλινική Νεφρολογία υπό την επιμέλεια του νεφρολόγου Κ. Μαυρομματίδη, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2012.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Μεταβολικές Οξεοβασικές διαταραχές σε ουρητηροστομίες και σε μεταμόσχευση παγκρέατος' στο βιβλίο των πρακτικών του 7ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 20-21 Σεπτεμβρίου 2013.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: 'Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας στη χρόνια νεφρική νόσο (πριν το τελικό στάδιο)' στο βιβλίο των πρακτικών του 9ου σεμιναρίου υγρών, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας, Κομοτηνή 25-26 Σεπτεμβρίου 2015.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου «Σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης» στο βιβλίο των Πρακτικών του 3ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου «Ρόλος νατρίου και νεφρού» στο βιβλίο των Πρακτικών του 3ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, 29 Νοέμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2018.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: «Kλίμακα Νεφρικής Βλάβης RIFLE» στο βιβλίο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κλίμακες, Αλγόριθμοι, Πρωτόκολλα, Όρια, Κριτήρια & Δείκτες» , 13-14 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου: «Αλγόριθμος διαγνωστικής προσέγγισης ΟΝΑ και Πολυουρίας» στο βιβλίο «Εντατική Θεραπεία & Επείγουσα Ιατρική: Κλίμακες, Αλγόριθμοι, Πρωτόκολλα, Όρια, Κριτήρια & Δείκτες» 13-14 Σεπτεμβρίου 2019.
 • Συγγραφή του κεφαλαίου «ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ –Νεφρική Βλάβη» στο βιβλίο των Πρακτικών του 4ου Σχολείου Υπέρτασης της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019.

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.