ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΓΡΙΒΕΑΣ,MD,PhD

Συμμετοχή σε Επιστημονικές Εταιρείες

  • Μέλος της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας από τον Μάρτιο 1999.
  • Mέλος της Ευρωπαικής Ένωσης Νεφρολόγων (ERA-EDTA) από τον Ιούνιο 2003.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης από το 2005.
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων από τον Δεκέμβριο 2003.
  • Μέλος του General Medical Council από τον Νοέμβριο 2009.
  • Ειδικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης 2016 - 2018.
  • Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης 2018 - σήμερα

Για περισσότερες Πληροφορίες και Ραντεβού επικοινωνήστε με τον Ιατρό.