Βασικά σημεία διαχείρισης του φωσφόρου σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο Τελικού Σταδίου υπό Αιμοκάθαρση

Άρθρο του Δρος Ι. Γριβέα.